_

کمیته تدوین روش‌ها، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها

هدف از این کمیته، ايجاد ساختاري جهت رسيدن به مديريت سیستم مدیریت کیفیت مي­باشد.

اعضای این کمیته توسط مدیر‌عامل تعیین می گردد.

 از ساير اهداف برگزاری جلسات این کمیته مي­توان به موارد زير اشاره نمود:

  • ايجاد ارتباط مابين خط مشي و اهداف كلان سازمان، روش­هاي اجرائي و الزامات استانداردISO 9001
  • توصيف يك سيستم مديريت کیفیت موثر
  • ايجاد مدركي جهت ارزيابي سيستم مديريت کیفیت
  • ايجاد استمرار در سيستم و نيازمندي­هاي آن حين تغيير اوضاع در سازمان
  • ايجاد محكي براي بهبود
  • توصيفي از تعامل فرآيندهاي سيستم
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما