_

قوانین و مقررات

در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي فعالیت شرکت ها و فعالان بازار قوانین و مقرراتی تدوین گردیده است.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما