_

شرکت آتیه سپهر قرن

شرکت آتیه سپهر قرن درتاریخ 1391/10/03به صورت سهامی خاص تأسیس وطی شماره 432347 دراداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است. این شرکت به منظور فعالیت تخصصی در حوزه ساختمانی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری با مالکیت 100درصدی ایجاد شده است. در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت، 2،500 میلیارد ریال است.
_

شرکت ماوی سازان سپهر

_

شرکت ماوی سازان قرن

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما