شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن در راستای ایفای رسالت و مسئولیت محوله، خود را متعهد و موظف به حفظ و اجرای خط­ مشی­‌ها و سیاست­های تبیین شده، زمینه‌­سازي در جهت پویایی و نوآوری در ارائه خدمت و به هنگام نمودن اطلاعات و ارتقای سطح کیفیت و بهره­‌وری می‌­داند.

در شرایط کنونی توجه به کیفیت خدمـات ارائه شده و رضـایت خاطر ذينفعان سازمان در همه مـراحل مد نظر شركت بوده و در اين راستا اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات استانداردISO 9001:2015 سوددهی بیشتر به مشتریان خود از طریق سرمایه گذاری در فرصت­های مطلوب اقتصادی به منظور افزایش بهره‌وری و هرچه سودده بودن آنها، نموده است.

بر اين اساس شركت سرمايه‌گذاري تامین آتیه مسکن اقدامات ذيل را به عنوان خط مشي كيفيت سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده و متناسب با اهداف كلان و  برنامه‌هاي بلندمدت شركت بازنگري و در صورت لزوم تغييرات مورد نياز در خط‌مشي داده خواهد شد. اين موارد عبارتند از:

  • افزایش رضایتمندی ذینفعان اعم از سهامداران، کارکنان سازمان و ...محترم شمردن حقوق و شناسايي نیازهای حال و آينده ذينفعان سازمان به ويژه سهامداران شركت، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به ايشان و پاسخگویی و احساس مسئولیت در قبال سهامداران، كاركنان سازمان و نيز ساير ذينفعان؛ از اولويت­هاي اساسي شركت سرمايه‌گذاري تامین آتیه مسکن مي باشند.
  • گسترش رويكردهاي كارشناسي جهت تقويت پرتفوي شركتسازمان به منظور سرمایه گذاری در فرصتهای اقتصادی سودآور، ضمن تعامل و هم افزایی با سایر مجموعه‌های تخصصي در اين رابطه و نيز با بهره‌گيري از روند گذشته فعاليتهاي شركت جهت بهبود عملكردهاي آتي در زمينه سرمايه‌گذاري‌ها و تقويت پرتفوي شركت، اقدام مي‌نمايد.
  • چابك سازي سازمانيدر شركت سرمايه‌گذاري تامین آتیه مسکن از طريق حذف تصدي‌گري‌هاي غير ضروري، برون سپاري فعاليتهاي غير اصلي به تأمين‌كنندگان برون سازماني و نظارت برايشان از طريق سيستمهاي نظارتي مختلف و نيز ساير روشهاي ممكن، فعاليتهاي خود را بر ايجاد سازماني چابك‌تر متمركز نموده‌ايم.
  • توسعه، ارتقاء كيفي و به روز نمودن دانش و تخصص منابع انسانيشركت مي‌بايست، توانمندي‌ها و قابليت كاركنان خود را ارتقاء داده تا از اين طريق از افزايش سطح كيفي خدمات ارائه شده توسط كليه كاركنان مؤثر بر كيفيت اطمينان حاصل گردد. جهت تعيين ميزان توانمندي كاركنان و بررسي عملكرد ايشان مي‌بايست ارزيابي‌هاي دوره‌اي در اين رابطه انجام شود.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما