_

حاکمیت و ساختار مالکیتی

با وجود اینکه تاسیس شرکت سرمایه­‌گذاری تامین آتیه مسکن در سال 1389، نقطه عطفی درنحوه بکارگیری اقتصادی منابع صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن بود و منجر به جایگزینی سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری منابع گردید ونتیجه آن کسب بازدهی قابل توجه برای اعضا بود؛ لیکن تعریف وضعیت ارتباطی اعضا با هر یک از صندوق‌های رفاهی اقدامی بسار ضروری بود که بستر سازمانی این موضوع با تاسیس موسسه مدیریت همیاری آتیه امید در سال 1391، فراهم گردید.

در حال حاضر همه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن متعلق به موسسه می باشد.

اهم موارد پروتکل ارتباطی فی مابین موسسه مدیریت همیاری آتیه امید و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن که به امضا طرفین رسیده، عبارتند از :

  • موسسه مدیریت همیاری آتیه امید متولی اصلی صندوق های رفاهی کارکنان بانک مسکن می باشد. تمامی حقوق، منافع و دارایی های موسسه متعلق به اعضای آن می باشد.
  • موسسه مدیریت همیاری آتیه امید، سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن می باشد. موسسه یک نهاد کاملاً ستادی بوده و به صورت مستقیم هیچ گونه فعالیت سرمایه گذاری و اجرایی ندارد.

سرمایه گذاری و به کارگیری منابع موسسه صرفاً از طریق شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن صورت می پذیرد‌.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما