_

 وضعیت کلی حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می‌باشد:

  • مستندسازی و پیگیری مصوبات جلسات هیأت مدیره با فعالیت مناسب دبیرخانه هیأت مدیره
  • بررسی و بازنگری بیانیه سیاست­های سرمایه‌گذاری و آیین نامه­ها و دستورالعمل­های داخلی.
  • بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین­نامه معاملات سهام
  • حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترلهای داخلی.
  • ارزیابی مستمر میزان رعایت سیاست سرمایه گذاری و آئین نامه معاملات سهام.
  • بررسی منظم ریسک سبد سرمایه­گذاری.
  • برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته حسابرسی و پیگیری مصوبات.
  • برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته مدیریت ریسک و پیگیری مصوبات
  • بسترسازی لازم بمنظور پیاده‌سازی اخلاق سازمانی.