_

تاریخچه

ما که هستیم؟

توجه به لزوم سامان بخشی به امور معیشتی و تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان بانک مسکن، تفکر تشکیل شرکت تخصصی برای مدیریت وجوه متعلق به کارکنان در سال 1389 به ثمر نشست. بانک مسکن نیز همچون برخی بانک ها در سال 1389 اقدام به تاسیس شرکت تأمین آتیه کارکنان جهت مدیریت وجوه مزبور نمود.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن در مردادماه سال 1389 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 382094 و شناسه ملی 10320307426 مورخ 10 مردادماه 1395 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و این شرکت طی مجوز شماره 259656/121 مورخ 18 اسفندماه 1392 سازمان بورس و اوراق‌بهادار در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان قرار گرفته است.

_

سرمایه شرکت

 سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10.000.000 ریال منقسم به ده‌هزار سهم 1.000 ریالی بوده که طی چهار مرحله افزایش‌سرمایه به مبلغ 9.000.000.000.000 ریال منقسم به نه میلیارد سهم 1.000 ریالي رسیده و ثبت شده است.

_

بازرس و حسابرس شرکت

 براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29بهمن‌ماه 1399 ، بازرس و حسابرسی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1400 به شرح زیر می‌باشد:

  • موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی
  • موسسه حسابرسی آرمان نوین به عنوان بازرس قانونی علی البدل
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما