_

اعضای هیئت‌مدیره

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده  و مصوبه مورخ 23 فروردین‌ 1401 هیئت مدیره و نیز مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل بشرح مندرج در جدول ذیل  برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

1. رئیس هیئت‌مدیره

حسین سلیمی

کارشناس ارشد اقتصاد گرایش بازرگانی

 • دارای 30 سال سابقه کار
 • عضو هیئت مدیره رتبه بندی اعتباری برهان
 • عضو هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
 • مدیرعامل شرکت صبا تامین
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری سپه

2. مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌ مدیره

بهروز امیدعلی

مدیریت راهبردی کسب و کار(DBA)-کارشناسی ارشد حسابداری
 • دارای 29 سال سابقه کار
 • مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن
 • رئیس هیئت مدیره بیمه دی
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
 • مشاور مدیرعامل بانک مسکن

3. عضوهیئت‌ مدیره

دکتر ولی نادی‌قمی

دکتری حسابداری

 • دارای 25 سال سابقه کار
 • مدیرعامل تامین سرمایه نوین
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری اندیشه محوران
 • معاون اقتصادی شرکت توسعه معادن روی
 • عضو هیئت مدیره شرکت بورس انرژی

4. عضوهیئت‌ مدیره

دکتر محمدرضا ستایش

دکتری مدیریت بازرگانی،گرایش مالی

 • دارای 27 سال سابقه کار
 • قائم مقام مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو
 • معاونت مالی سرمایه‌گذاری خوارزمی
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری سدید تدبیر
 • مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان
 • معاونت اداری پشتیبانی ایران خودرو سازه

5. عضوهیئت‌ مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری

دکتر روح‌اله رهنما‌فلاورجانی

دکتری مدیریت مالی

 • دارای 14 سال سابقه کار
 • عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا
 • رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک مسکن
 • معاون اداره کل ریسک بانک مسکن
 • مدیر بازار سرمایه و بیمه سرمایه گذاری هلال احمر
 • مشاور مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما