هدف از این کمیته، ايجاد ساختاري جهت رسيدن به مديريت سیستم مدیریت کیفیت مي­باشد. از ساير اهداف برگزاری جلسات این کمیته مي­توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: ايجاد ارتباط مابين خط مشي و اهداف كلان سازمان، روش­هاي اجرائي و الزامات استانداردISO 9001

ب: توصيف يك سيستم مديريت کیفیت موثر

ج: ايجاد مدركي جهت ارزيابي سيستم مديريت کیفیت

د: ايجاد استمرار در سيستم و نيازمندي­هاي آن حين تغيير اوضاع در سازمان

ه: ايجاد محكي براي بهبود

و: توصيفي از تعامل فرآيندهاي سيستم

دی ان ان