امیررضا خسروی

معاون سرمایه گذاری
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سابقه کار: 8 سال

رضا قهرمانی

معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعه
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
سابقه کار: 9 سال

روح اله رهنما فلاورجانی

معاون مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سابقه کار: 8 سال

مجید آزادی اصل

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
کارشناسی ارشد MBA دانشگاه فارابی
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد دماوند
سابقه کار: 23 سال

آرش اشراقی
 

مدیر فناوری اطلاعات

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی
کارشناسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه کار: 21 سال

احسان قادری نژاد

مدیر مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد شهرری
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد شهرری
سابقه کار: 12 سال

دی ان ان