روح اله رهنما فلاورجانی
 

معاون سرمایه گذاری
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سابقه کار: 10 سال

رضا قهرمانی
 

معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعه
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
سابقه کار: 11 سال

ذبیح اله نعمتی
 

معاون مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
لیسانس مدیریت دولتی
سابقه کار: 30 سال در بانک مسکن

مجید آزادی اصل
 

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
کارشناسی ارشد MBA دانشگاه فارابی
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد دماوند
سابقه کار: 25 سال

آرش اشراقی
 

مدیر فناوری اطلاعات

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی
کارشناسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه کار: 23 سال

احسان قادری نژاد
 

مدیر مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد شهرری
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد شهرری
سابقه کار: 14 سال

دی ان ان