ترکیب سهام داران

1- موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

2- شرکت آتیه سپهر قرن

3- شرکت ماوی سازان سپهر

4- شرکت آتیه سازان سپهر قرن

5- شرکت ماوی سازان قرن

 

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 30 آذرماه 1398 طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

ردیف  عضو حقوقی هیات مدیره نماینده سمت وضعیت
1  موسسه مدیریت همیاری آتیه امید حسین سلیمی  رئیس هیات مدیره  غیرموظف
2  شرکت آتیه سپهرقرن بهروز امیدعلی  نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف
3  شرکت ماوی سازان قرن روح‌اله رهنما‌فلاورجانی  عضو هیات مدیره موظف
4  شرکت آتیه سازان سپهر قرن محمد‌رضا ستایش  عضو هیات مدیره غیرموظف
5  شرکت ماوی سازان سپهر ولی نادی‌قمی  عضو هیات مدیره غیرموظف
مدیرعامل شرکت

براساس تصمیمات اخذ شده در جلسه هیات مدیره مورخ 30 بهمن ماه 1398 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  آقای بهروز امیدعلی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید و حدود اختیارات هیات مدیره طی ماده 49 اساسنامه طی مجوز شماره 9890/122 مورخ 3 مردادماه 1395 به مدیرعامل تفویض شد.

محمدرضا ستایش

دکتری مدیریت بازرگانی،گرایش مالی

 

سابقه کار: 27 سال

 • قائم مقام مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو
 • معاونت مالی سرمایه‌گذاری خوارزمی
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری سدید تدبیر
 • مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان
 • معاونت اداری پشتیبانی ایران خودرو سازه

 

بهروز امیدعلی

مدیریت راهبردی کسب و کار(DBA)-کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه کار: 24 سال

 • مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن
 • رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
 • عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان
حسین سلیمی

کارشناس ارشد اقتصاد گرایش بازرگانی

سابقه کار: 16سال

 • عضو هیات مدیره رتبه بندی اعتباری برهان
 • عضو هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا
 • عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
 • مدیرعامل شرکت صبا تامین
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری سپه
ولی نادی‌قمی

دکتری حسابداری

سابقه کار: 21 سال

 • مدیرعامل تامین سرمایه نوین
 • مدیرعامل سرمایه‌گذاری اندیشه محوران
 • معاون اقتصادی شرکت توسعه معادن روی
 • عضو هیات مدیره شرکت بورس انرژی
 • عضو هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین
روح اله رهنمافلاورجانی

دکتری مدیریت مالی

سابقه کار: 8 سال

 • عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا
 • رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک مسکن
 • معاون اداره کل ریسک بانک مسکن
 • مدیر بازار سرمایه و بیمه سرمایه گذاری هلال احمر
 • مشاور مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن
دی ان ان