ترکیب سهام داران

1- موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

2- شرکت اندیشه گستر فردا

3- شرکت مشاوره ای خدماتی فراز اندیشه دماوند

4- شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز 

5- شرکت آتیه سپهر قرن

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25 فروردین ماه 1395 طی مجوز شماره 8897/122 مورخ 13 تیرماه 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:


ردیف  عضو حقوقی هیات مدیره نماینده سمت وضعیت
1  موسسه مدیریت همیاری آتیه امید پرویز نجفیان  رئیس هیات مدیره  غیرموظف
2  شرکت آتیه سپهرقرن بهروز امیدعلی  نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف
3  شرکتآتیه سازان سپهر قرن اردیشر مردانپور‌پینوندی  عضو هیات مدیره موظف
4  شرکت ماوی سازان قرن روح‌اله رهنما‌فلاورجانی  عضو هیات مدیره غیرموظف
5  شرکت ماوی سازان سپهر سعید دهقان نیری  عضو هیات مدیره غیرموظف
مدیرعامل شرکت

براساس تصمیمات اخذ شده در جلسه هیات مدیره مورخ 1 اردیبهشت ماه 1395 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 8897/122 مورخ 13 تیرماه 1395، آقای بهروز امیدعلی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید و حدود اختیارات هیات مدیره طی ماده 49 اساسنامه طی مجوز شماره 9890/122 مورخ 3 مردادماه 1395 به مدیرعامل تفویض شد.

پرویز نجفیان

کارشناسی مدیریت علوم بانکداری

سابقه کار: 27 سال
مدیر امور منابع انسانی بانک مسکن
رئیس اداره بانک مسکن
معاون اداره بانک مسکن

بهروز امیدعلی

دکتری DBA مدیریت عالی کسب و کار-کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه کار: 24 سال
مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان

سعید دهقان نیری

کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه کار: 20 سال
رئیس اداره حسابداری و بودجه بانک مسکن
معاون اداره حسابداری و بودجه بانک مسکن
رئیس دایره هماهنگی اداره امور مدیریت شعب
رئیس دایره سرپرستی امور اعتباری شرق تهران

اردشیر مردان پور

دکتری مدیریت سیستم ها

سابقه کار: 24 سال
مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
نائب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری وثوق امین
نائب ریس هیات مدیره سرمایه گذاریا عتماد جم

روح اله رهنمافلاورجانی

دکتری مدیریت مالی

سابقه کار: 8 سال
عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا
رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک مسکن
معاون اداره کل ریسک بانک مسکن
مدیر بازار سرمایه و بیمه سرمایه گذاری هلال احمر
مشاور مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن

دی ان ان