تاریخچه:

توجه به لزوم سامان بخشی به امور معیشتی و تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان بانک مسکن، تفکر تشکیل شرکت تخصصی برای مدیریت وجوه متعلق به کارکنان در سال 1389 به ثمر نشست. بانک مسکن نیز همچون برخی بانک ها در سال 1389 اقدام به تاسیس شرکت تأمین آتیه کارکنان جهت مدیریت وجوه مزبور نمود.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن در مردادماه سال 1389 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 382094 و شناسه ملی 10320307426 مورخ 10 مردادماه 1395 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و این شرکت طی مجوز شماره 259656/121 مورخ 18 اسفندماه 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان قرار گرفته است.

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 3 اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 آذرماه 1394 که طی مجوز شماره 2049/122 مورخ 15 آذرماه 1394 به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل می باشد:

فعالیت اصلی

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق-های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه-گذاری را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

فعالیت فرعی

سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق-های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه-گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولید و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار 

مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار 

سرمایه شرکت:

 سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10.000.000 ریال منقسم به ده‌هزار سهم 1.000 ریالی بوده که طی چهار مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 9.000.000.000.000 ریال منقسم به نه میلیارد سهم 1.000 ریالي رسیده و ثبت شده است.

 

بازرس و حسابرس شرکت:

 براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29بهمن‌ماه 1399 ، بازرس و حسابرسی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1400 به شرح زیر می باشد: 

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی

موسسه حسابرسی آرمان نوین به عنوان  بازرس قانونی علی البدل 

دی ان ان