تهران، سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، کوچه مرجان، پلاک2
کدپستی: 1553914613
تلفکس: 7-88762456
شماره ثبت: 382094
شناسه ملی: 10320307426
کد اقتصادی: 411376939479
Emai l:info@atiehmaskan.com
دی ان ان